Życie i zdrowie dla osób indywidualnych, dla Ciebie

Głównym celem każdej polisy na życie (indywidualnej) jest wypłacenie środków pieniężnych bliskim na wypadek śmierci Ubezpieczonego jak również zabezpieczenie samego Ubezpieczonego od różnych zdarzeń ubezpieczeniowych m.in. na wypadek poważnego zachorowania, czy niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu.

Stała miesięczna składka ubezpieczeniowa gwarantuje:

 

 • uzyskanie łatwego dostępu do wszystkich lekarzy specjalistów bez skierowania;
 • krótki czas oczekiwania na wizytę – 1 dzień do lekarza rodzinnego, internisty i do 5 dni roboczych do każdego lekarza specjalisty,
 • dostęp do wszystkich lekarzy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,
 • wygodna i szybka rejestracja do lekarzy i na badania diagnostyczne, laboratoryjne – pacjent nie traci czasu na oczekiwanie w kolejkach, ponieważ wizytę można umówić bezpośrednio w placówce medycznej, on-line lub telefonicznie, a wizytę umawia się na konkretną godzinę;
 • szybkie przeprowadzenie wszystkich badań laboratoryjnych, diagnostycznych łącznie z badaniem RTG, rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym,
 • dostęp do placówek medycznych w całej Polsce – można korzystać z placówek medycznych współpracujących z ubezpieczycielem;
 • pokrycie (refundacja) części kosztów wizyty lekarskiej lub badań przeprowadzonych w placówkach nie współpracujących z ubezpieczycielem
 • szeroka oferta pakietów medycznych – klient decyduje samodzielnie, ile zapłaci za opiekę medyczną i jakich usług potrzebuje.
 • możliwość odbycia wizyty lekarskiej – teleporady, on-line, telefonicznej,
 • dostęp do usług rehabilitacji medycznej

Korzyści ochronne:

 

 • zabezpieczenie finansowe dla bliskich klienta oraz jego samego,
 • ochrona dla klienta na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, niezdolności do pracy albo poważnego zachorowania,
 • dodatkowy kapitał na emeryturę,
 • oszczędności na lepszy start dla dzieci w dorosłe życie,
 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Inne korzyści:

 

 • ubezpieczenie na życie nie podlega żadnym egzekucjom za wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych – polisa nie może być zajęta przez komornika,
 • ubezpieczenie na życie jest wolne od podatku od darowizn, możesz w każdej chwili dokonać cesji polisy na drugą osobę bez podatku od darowizny,
 • ubezpieczenie na życie nie stanowi masy spadkowej–  bliscy klienta otrzymają pieniądze z polisy niezależnie od postępowania spadkowego.

Indywidualne ubezpieczenie na życie to rozwiązanie ubezpieczeniowe wielofunkcyjne. W ramach jednej polisy klient może oszczędzać środki finansowe, korzystać z szerokiej ochrony ubezpieczeniowej dla siebie, dziecka i pozostałych członków rodziny.

Zadaniem i celem polisy osobowej jest wsparcie finansowe w trudnych życiowych sytuacjach.

Zakres ochrony, na jaki zdecyduje się klient, zależy wyłącznie od niego. To klient wybiera zakres umowy ubezpieczenia.

Umowy dodatkowe w ubezpieczeniu mogą dotyczyć m.in.:

 • poważnego zachorowania np. zachorowania na nowotwór złośliwy, zawał serca, wylew krwi do mózgu itd.
 • dodatkowo z tytułu zdiagnozowania choroby nowotworowej,
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji chirurgicznej,
 • uszczerbku na zdrowiu,
 • trwałej niezdolności do pracy.

Rodzaje ubezpieczeń osobowych:

 

 • indywidualna polisa na życie – polisa, w której klient sam wybiera Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zakres ochrony i wysokość sumy ubezpieczenia,
 • grupowa polisa – ubezpieczenie pracownika w ramach polisy ubezpieczeniowej funkcjonującej u Pracodawcy,
 • polisa na życie i dożycie – polisa zapewniająca ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci Ubezpieczonego, która jednocześnie umożliwia mu zgromadzenie z góry określonej kwoty środków pieniężnych jeżeli dożyje określonego wieku,
 • polisa oszczędnościowa – część składki jest kierowana na ochronę, a część na oszczędzanie środków piniężnych,
 • polisa NNW – ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • polisa posagowa – rodzaj polisy oszczędnościowej, stworzonej z myślą o gromadzeniu środków dla dzieci.

skontaktuj się z nami

szeroki wybór towarzystw ubezpieczeniowych

Gibas&Partnerzy logo

Oddziały: Bielsko-Biała |Poznań | Kozy | Racibórz | Sucha Beskidzka

Centrala: ul. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała | 795 520 207 | biuro@ndf24.pl

Dane rejestrowe:
G&P NDF SP. z o.o. | Mazańcowice 701, 43-391 Mazańcowice | NIP: 9372600149 | KRS: 0000333113