Ubezpieczenia OC zawodowe

Przedmiot ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Szybki i niesformalizowany dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy wszystkich specjalizacji, badań i zabiegów medycznych – wszystko na najwyższym poziomie – ze stałą, niewysoką składką ubezpieczeniową gwarantującą Ubezpieczonemu oszczędność czasu i ludzkie traktowanie

Pracownik szybko dostaje się do lekarza, szybko podejmuje leczenie i szybko wraca do aktywności zawodowej.

OC zawodu – obowiązkowe czy dobrowolne?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych. Regulują to odpowiednie przepisy prawa stanowiące, że określone grupy zawodowe muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązkowe posiadanie polisy OC dotyczy grup zawodowych, których wykonywanie obowiązków wymaga dużej wiedzy i specjalizacji, zaś ich złe wykonanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę z tego tytułu. Dotyczy to m.in.:

 • lekarza
 • adwokata
 • radcy prawnego
 • zarządcy nieruchomości (Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna
 • zarządcy nieruchomości za szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. Jeżeli zarządca wykonuje swoją pracę przy pomocy osób trzecich, które działają pod jego nadzorem, ich działania również podlegają ochronie.)
 • księgowej
 • notariusza
 • agenta ubezpieczeniowego

OC zawodowe dobrowolne dotyczy:

 • Lekarz weterynarii
 • Nauczyciel
 • Trener Sportowy
 • Wychowawca na koloniach i obozach
 • Ratownik GOPR i WOPR
 • Przewodnik turystyki pieszej / górskiej
 • Farmaceuta
 • Inspektor BHP
 • Elektryk
 • Kucharz
 • Konduktor
 • Fryzjer, manikiurzystka, kosmetyczka

Aby nabyć ubezpieczenie OC zawodowe dobrowolne klient musi posiadać uprawnienia zawodowe, o ile są wymagane przepisami prawa (m.in. farmaceuta, lekarz weterynarii). W przypadku wykonywania zawodu, do którego ubezpieczony nie musi posiadać uprawnień zawodowych – powinien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe – poprzez obowiązkowe ukończenie odpowiedniej szkoły zawodowej, ukończenie odpowiednich kursów, praktyk zawodowych.

skontaktuj się z nami

9 + 15 =

szeroki wybór towarzystw ubezpieczeniowych

Gibas&Partnerzy logo

Oddziały: Bielsko-Biała |Poznań | Kozy | Racibórz | Sucha Beskidzka

Centrala: ul. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała | 795 520 207 | biuro@ndf24.pl

Dane rejestrowe:
G&P NDF SP. z o.o. | Mazańcowice 701, 43-391 Mazańcowice | NIP: 9372600149 | KRS: 0000333113