Ubezpieczenia grupowe

Głównym celem polis ubezpieczeniowych na życie (w tym również ubezpieczeń grupowych na życie) jest wypłacenie środków pieniężnych bliskim na wypadek śmierci Ubezpieczonego jak również wsparcie finansowe samego ubezpieczonego w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń ubezpieczeniowych np. w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu itp.

Korzyści ochronne:

 • zabezpieczenie finansowe bliskich klienta i jego samego,
 • ochrona dla klienta w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, niezdolności do pracy albo poważnego zachorowania,
 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Jako G&P NDF Spółka z o.o. przygotowaliśmy wybór rozwiązań z pośród ofert grupowych ubezpieczeń wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych działających na polskim rynku ubezpieczeniowym w taki sposób aby maksymalnie dopasować konkretną ofertę do potrzeb i oczekiwań klienta. W związku z tym jesteśmy w stanie przygotować rozwiązanie ubezpieczeniowe wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Atuty ubezpieczenia grupowego na życie oferowanego przez G&P NDF Spółka z o.o.:

 • w atrakcyjnej cenie – niska składka ubezpieczeniowa i wysokie świadczenia ubezpieczeniowe – składka znacząco korzystniejsza niż za podobne świadczenia w ubezpieczeniach indywidualnych,
 • szeroki zakres ochrony – w ramach jednej składki ubezpieczony uzyskuje wsparcie finansowe dla rodziny w przypadku jego śmierci, wsparcie finansowe dla siebie w przypadku wystąpienia innych zdarzeń np. poważnych zachorowań – diagnozy zachorowania na nowotwór złośliwy, zawału serca, wylewu krwi do mózgu itp. ale również narodzin dziecka, śmierci bliskiej osoby, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej, leczenia specjalistycznego, uszczerbku na zdrowiu z tytułu Nieszczęśliwego Wypadku,
 • brak oceny medycznej – w celu przystąpienia do ubezpieczenia – nie potrzeba przeprowadzenia ankiety medycznej ani badań medycznych, ankieta medyczna tylko w ubezpieczeniach VIP,
 • brak karencji – ubezpieczenie obejmuje ochroną w chwili wejścia życie umowy ubezpieczenia,
 • możliwość zawarcia ubezpieczeń VIP – wysokie świadczenia dla właścicieli firm oraz osób kluczowych na bardzo korzystnych warunkach finansowych,
 • możliwość przystępowania do ubezpieczenia po 70 roku życia na standardowych warunkach – dla osób aktywnych zawodowo,
 • minimum formalności – umowę zawiera się w miejscu pracy, a składka odprowadzana jest przez pracodawcę.
 • grupowe ubezpieczenia VIP –możliwość wysokich świadczeń z tytułu śmierci , poważnych zachorowań np. w przypadku diagnozy zachorowania na nowotwór złośliwy, zawału serca, wylewu krwi do mózgu itp., uszczerbków na zdrowiu – na bardzo korzystnych warunkach finansowych,

Pracodawca, który pokrywa składkę w całości lub partycypuje w jej części w przypadku śmierci pracownika jest zwolniony z Odprawy Pośmiertnej Art. 93. KP –

Pracodawca ma możliwość skorzystania z korzyści podatkowych i w ubezpieczeniu społecznym w przypadku pokrycia kosztów ubezpieczenia grupowego.

skontaktuj się z nami

4 + 1 =

szeroki wybór towarzystw ubezpieczeniowych

Gibas&Partnerzy logo

Oddziały: Bielsko-Biała |Poznań | Kozy | Racibórz | Sucha Beskidzka

Centrala: ul. Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała | 795 520 207 | biuro@ndf24.pl

Dane rejestrowe:
G&P NDF SP. z o.o. | Mazańcowice 701, 43-391 Mazańcowice | NIP: 9372600149 | KRS: 0000333113